W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Ostatni dzwonek!!! Dołącz do ZS nr 1 w Koluszkach

szkołą pozytywnego wyboru

       Świętej pamięci pani prof. Zuzanna Szydłowska pracowała w ZSP Nr 1 w Koluszkach w latach  1969-1986. Była cenioną polonistką, odznaczoną Złotym Krzyżem Zasługi za wyróżniającą pracę dydaktyczną. Z tego samego powodu zaproszono Ją do wzięcia udziału w I Ogólnopolskim Sejmiku Polonistycznym w Piotrkowie Trybunalskim, w lutym 1976r.

      Miałam szczęście pracować z Panią Zuzanną Szydłowską, aż do odejścia Jej na zasłużoną emeryturę. Imponowała mi tym, że nie lękała się stawiać czoła niesprawiedliwości. Wiele razy wspierała młodych nauczycieli i broniła ich racji przed absurdalnymi restrykcjami ze strony ówczesnej dyrekcji.

Pani profesor Szydłowska była sumienną i wymagającą nauczycielką. Wielu techników         (w tym także słabych humanistów) dobrze przygotowała do egzaminu maturalnego z języka polskiego. Wytrwale zachęcała swoich uczniów do pisania twórczych wypracowań, w których należało wyrazić swoje emocje i odważnie zająć stanowisko. Po lekcjach, wypełnionych rozważaniami nad literaturą piękną, zbędne okazywały się tzw. ,,bryki”. Stanowczość Pani Profesor wzbudzała szacunek uczniów. Po latach absolwenci z sentymentem przyznają, że nadal „myślą i mówią Zulą”- tak wtedy zdrabniali Jej imię.

      Po przejściu na emeryturę działała społecznie w rodzinnej miejscowości. Jej pisma do Janusza Wojciechowskiego pozwoliły na uratowanie zagrożonej likwidacją kolejki wąskotorowej w Rogowie. Pani Zuzanna Szydłowska jest autorką Kroniki Rogowa, Kroniki Parafii Rogów oraz artykułów o Adolfie Bagińskim, znanym pod pseudonimem Adolf Dymsza.

 Najjaśniejszym słońcem w życiu Pani Profesor, była zawsze ukochana jedyna córka Elżbieta. Pani Zula mówiła o swojej córeczce, że jest bardzo wrażliwa i przewidująca, zwykle domyśla się czego pragnie jej mama. Trzy lata po śmierci Pani Zuzanny, córka Elżbieta znów odczytuje pragnienie swojej Mamy i postanawia ufundować coroczne Stypendium im. Zuzanny Szydłowskiej dla najlepszego humanisty Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 w Koluszkach - szkoły, dla której z pasją pracowała Jej Mama. Dla rady pedagogicznej i uczniów ZSP Nr 1 to wielki zaszczyt, a dla humanistów pretendujących do miana stypendysty - duże wyzwanie.                

Tegorocznym stypendystą został Damian Górski z klasy II TI. - Gratulujemy dostąpienia takiego zaszczytu!

Składając serdeczne podziękowania Pani Elżbiecie Draczyńskiej, obiecujemy nigdy nie zapomnieć tak wielkiego gestu dobroci, który pozwoli jeszcze bardziej zmotywować uczniów ZSP Nr 1 w Koluszkach do nauki języka polskiego.

 

                                                                                                                                                                                                              Wiesława Boczyluk

Copyright © 2023 Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach Rights Reserved.