W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Ostatni dzwonek!!! Dołącz do ZS nr 1 w Koluszkach

szkołą pozytywnego wyboru

WAŻNE ADRESY I TELEFONY, POD KTÓRYMI MOŻESZ UZYSKAĆ POMOC:

 

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koluszkach - Koluszki, ul. Korczaka 5 tel. 044 714 14 54
 • Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluszkach - Koluszki, ul. Brzezińska 32 tel.
 • Miejski Ośrodek Profilaktyczno - Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży Zagrożonej Narkomanią - Łódź, ul. Piotrkowska 67, tel. 042 632 75 40
 • Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych ?Powrót z U? - Łódź, ul. Więckowskiego 13       tel. 042 632 50 69
 • Punkt Konsultacyjny "MONAR" - Łódź, ul. Piotrkowska 67, tel. 042 632 75 40
 • Wojewódzki Ośrodek Leczenia Uzależnień - Łódź, ul. Pomorska 54, tel. 042 633 15 30
 • Punkt Konsultacyjno - Diagnostyczny przy Poradni Nabytych Niedoborów Immunologicznych WSSz im. dr W. Biegańskiego - Łódź, ul. Kniaziewicza 1/5, tel. 042 251 61 62 
 • Antynarkotykowy Telefon Zaufania - 0801 199 990
 • Ogólnopolski Bezpłatny telefon dla Ofiar Przemocy "Niebieska Linia" -  tel. 0800 120 002
 • Pomarańczowa Linia dla rodziców, których dzieci piją - tel. 0 801 140 068
 • Telefoniczna Poradnia Pomocy Palącym - tel. 0801 108 108
 • Telefon zaufania AIDS - 022 692 82 26LINKI:

AIDS :

 

UZALEŻNIENIA:


PRZEMOC

SEKTY

 

INNE

www.psychologia.pl

Copyright © 2024 Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach Rights Reserved.