W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Ostatni dzwonek!!! Dołącz do ZS nr 1 w Koluszkach

szkołą pozytywnego wyboru

Terminy kwalifikowania i informowania o wynikach naboru na rok szkolny 2021/2022 do ZS Nr 1 w Koluszkach przedstawione są w poniższej tabeli

Harmonogram

Termin

Termin (rekrutacja uzupełniająca)*

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej                       (w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych

od 17 maja 2021 r.

do 21 czerwca 2021 r.  godz. 15.00

od 3 sierpnia 2021 r.

do 5 sierpnia 2021 r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej                        (w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek uzupełnia się tylko w szkole pierwszego wyboru) o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

od 25 czerwca 2021 r.

do 14 lipca 2021 r.   godz. 15.00

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

22 lipca 2021 r.

16 sierpnia 2021 r.

Wydawanie  skierowań  na badania lekarskie kandydatom do Branżowej Szkoły I stopni  i Technikum nr 1 w Koluszkach

od 17 maja 2021 r.
do 26 lipca 2021 r.

od 3 sierpnia 2021 r.
do 11 sierpnia 2021 r.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie: :
- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych  do podjęcia nauki danego zawodu,         

-2 zdjęć,                                         

- karty zdrowia,                              

- oświadczenia od pracodawcy o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu

od 23 lipca 2021 r.


do 30 lipca 2021 r.
godz. 15.00

od 17 sierpnia 2021 r.


do 20 sierpnia 2021 r.

godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

2 sierpnia 2021 r.
do godz. 14.00

23 sierpnia 2021 r.

 

Copyright © 2023 Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach Rights Reserved.