W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Ostatni dzwonek!!! Dołącz do ZS nr 1 w Koluszkach

szkołą pozytywnego wyboru

Zapraszamy do kształcenia ponadgimnazjalnego

 w Branżowej Szkole I stopnia.

Kształcimy we wszystkich zawodach!

Nauka w klasie wielozawodowej trwa 3 lata.

W szkole uczniowie uczestniczą w lekcjach z przedmiotów ogólnych tj. j. polski, matematyka, itd. (3 dni w tygodniu).  Natomiast zajęcia praktyczne odbywają się w zakładach pracy,  z którymi została p0odpisana umowa o pracę (2 dni w tygodniu).

Szkoła pomaga w znalezieniu odpowiednich zakładów pracy,  przyjaznych dla młodocianego pracownika.
Za n
aukę zawodu odpowiedzialny jest pracodawca, z którym została podpisana umowa o pracę. Z tego tytułu okres nauki wlicza się do stażu pracy. Ponadto za czas praktyki uczniowie otrzymują wynagrodzenie od pracodawcy.
Po ukończeniu szkoły absolwenci przystępują do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub egzaminu czeladniczego organizowanego przez izby rzemieślnicze.

 

 

 

 

 

Copyright © 2024 Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach Rights Reserved.