W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Ostatni dzwonek!!! Dołącz do ZS nr 1 w Koluszkach

szkołą pozytywnego wyboru

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Styczeń 2024 ETAP PISEMNY

TERMIN EGZAMINU/ CZAS TRWANIA EGZAMINU

ZAWÓD

KWALIFIKACJA

MIEJSCE ZDAWANIA EGZAMINU

IMIĘ I NAZWISKO ZDAJĄCEGO

10. 01. 2024r.

(środa)

Godz. 8.00

60 min.

 

Technik elektryk

ELE.05

(Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych)

Technik informatyk

INF.02

( administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych) Technik pojazdów samochodowych

MOT.05

(obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych)

 

 

 

ZS nr 1   w Koluszkach

Sala nr 16

 

B. Bartłomiejczyk

A.Arndt

Mt. Janik

K. Kamiński

A. Kijo

Jk. Kłab

Jk. Koluszkowski

S. Królak

M. Malarczyk

M. Solarek

K. Soska

D. Kaźmierczak

Jk. Polit

 

10. 01. 2024r.

(środa)

Godz. 10.00

 

60 min.

 

Technik informatyk

INF.03

(Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych )

Technik elektryk

ELE.02

(montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych)

ZS nr 1   w Koluszkach

Sala nr 16

Mt. Janik

K. Kamiński

Jk. Kłab

A.Delewski

A.Dobrogoszcz

Sz. Dziuba

Mt. Gębczyński

M. Grobelny

F. Klimczak

M. Kotkowski

K. Lubiszewski

A.Nazarski

R. Placek

K. Stepiński

D. Ziółczyk

10. 01. 2024r.

(środa)

Godz. 12.00

 

60 min.

 

mechanik pojazdów samochodowych

MOT.05

(obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych)

ZS nr 1   w Koluszkach

Sala nr 16

R. Gabryszewski

A. Łodyga

10.01.2024r.

( środa)

Godz. 12.00

60 min.

Technik elektryk

EE.05

(montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych)

ZS nr 1   w Koluszkach

Sala nr 8

A.      Malarczyk

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Styczeń 2023                                 ETAP PRAKTYCZNY

ZAWÓD/KWALIFIKACJA

TERMIN EGZAMINU

CZAS TRWANIA EGZAMINU

MIEJSCE ZDAWANIA EGZAMINU

TURY EGZAMINU

IMIĘ I NAZWISKO ZDAJĄCEGO

Technik elektryk

ELE.05

 

EE. 26

(Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych)

09.01.2024r.

(wtorek)

180 min

ZS nr 1

w Koluszkach

Sala nr 8

 

 

 

Godz. 9.00

B. Bartłomiejczyk

A.Arndt

Mt. Janik

K. Kamiński

A. Kijo

Jk. Kłab

Jk. Koluszkowski

S. Królak

M. Malarczyk

M. Solarek

K. Soska

A. Malarczyk

Mt. Olczyk

W. Stańczyk

Technik informatyk

INF.03

 

(Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych )

15.01.2024r.

(poniedziałek)

150 min

ZS nr 1

w Koluszkach

Sala nr 16

8.00

A. Delewski

A. Dobrogoszcz

Sz. Dziuba

Mt. Gębczyński

12.30

F. Klimczak

R. Placek

K. Stępiński

D. Ziółczyk

17.00

M. Grobelny

G. Dębowski

M. Kotkowski

K.Lubiszewski

Technik informatyk

INF.02

(administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych)

17.01.2024 r.

(środa)

150 min.

ZS nr 1

w Koluszkach

Sala nr 16

8.00

F. Kut

Na egzamin należy stawić się 0,5 godz. przed wyznaczonym czasem. Trzeba zabrać ze sobą dowód osobisty.

Copyright © 2024 Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach Rights Reserved.