W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Ostatni dzwonek!!! Dołącz do ZS nr 1 w Koluszkach

szkołą pozytywnego wyboru

 naglowek

 

 

 

 

     W roku szkolnym 2019/2020 Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach przystąpił do realizacji projektu pn. „My way, My future – praktyki zawodowe w Grecji”, finansowanego w formie dotacji przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na podstawie umowy nr POWERVET-2019-1-PL01-KA102-064014. Jest to kolejny projekt realizowany przez Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach w ramach mobilności edukacyjnej - kształcenie i szkolenia zawodowe i zgodnie z zawartą umową zostanie dofinansowany maksymalnie w kwocie 233 586,17 zł. ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014 - 2020) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2019 - 2020.  Główna mobilność projektu to, zorganizowane w okresie od 3 do 16 listopada 2019 r., dwutygodniowe praktyki zawodowe dla 30 uczniów w Grecji, których celem jest zwiększenie wiedzy zawodowej uczniów i motywacji do nauki przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. Przed wyjazdem młodzieży na praktyki odbyły się działania przygotowujące: przygotowanie językowe z języka angielskiego, przygotowanie kulturowe i językowe z języka greckiego.

       Partnerem Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach w realizacji projektu jest Kika Mobility Training Center - grecka instytucja edukacyjna, która zapewniła współpracę z przedsiębiorstwami greckimi organizującymi uczniom praktyki w swoich firmach. W trakcie pobytu w Grecji uczniowie ZS nr 1 w Koluszkach podnosili swoje kompetencje w zawodach: informatyk, elektryk i mechanik oraz kompetencje językowe dzięki nauce języków obcych i ciągłej styczności z nimi podczas praktyk zagranicznych. Poznali nowe technologie, metody pracy, sposoby zarządzania tego typu firmami, kształcili swoje umiejętności zawodowe, dzięki temu nabyli wiele potrzebnych do dalszego kształcenia zawodowego doświadczeń i kompetencji.
      W trakcie pobytu w Grecji zapewniony był również program kulturalny, dzięki któremu uczestnicy poznali kulturę grecką, tradycje, historię i geografię Grecji. To pozwoliło im na otwarcie się na inną kulturę europejską.

Grecja - prezentacja !!!

Copyright © 2024 Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach Rights Reserved.