W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Ostatni dzwonek!!! Dołącz do ZS nr 1 w Koluszkach

szkołą pozytywnego wyboru

Symbol zawodu 723310
Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:
M-17 - Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

Opis zawodu mechanik-monter maszyn i urządzeń:

 • rozpoznaje rozwiązania konstrukcyjne maszyn i urządzeń;
 • stosuje metody montażu maszyn i urządzeń;
 • dobiera narzędzia i przyrządy do rodzaju wykonywanych prac montażowych;
 • przygotowuje części maszyn i urządzeń do montażu;
 • ustawia części maszyn, zespołów i mechanizmów w przyrządach i uchwytach;
 • wykonuje montaż połączeń;
 • wykonuje montaż zespołów i mechanizmów maszyn i urządzeń;
 • wykonuje montaż układów hydraulicznych i pneumatycznych maszyn i urządzeń;
 • sprawdza jakość wykonanego montażu maszyn i urządzeń;
 • posługuje się narzędziami, przyrządami i urządzeniami do montażu maszyn i urządzeń.

Uczeń nabędzie w procesie kształcenia takie umiejętności jak:

 1. dokonywanie montażu maszyn i urządzeń;
 2. obsługiwanie i konserwowanie maszyn i urządzeń;
 3. instalowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń;

Absolwent może podjąć dalszą naukę w Liceum dla Dorosłych, kontynuować naukę na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych, może prowadzić własną działalność gospodarczą lub pracować:

 • w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego;
 • w przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych;
 • w innych działach gospodarki, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń technicznych;

Przykładowe przedmioty zawodowe:
Elektrotechnika i elektronika
Technologia z materiałoznawstwem
Podstawy konstrukcji maszyn i maszynoznawstwo
Montaż maszyn i urządzeń
Obsługa maszyn i urządzeń
Działalność gospodarcza w branży mechanicznej
Język obcy w branży mechanicznej
Pracownia podstaw konstrukcji maszyn
Zajęcia praktyczne

W ramach współpracy z  WYTWÓRNIĄ BRONI POPIŃSKI oferujemy :

 1. Zajęcia specjalistyczne z fachowcami WBP;
 2. Zajęcia praktyczne w WBP;
 3. Stypendia dla najlepszych uczniów;
 4. Staże dla uczniów;
 5. Wycieczki tematyczne;
 6. Absolwentom ciekawą pracę oraz wysokie zarobki.

 

Copyright © 2024 Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach Rights Reserved.