W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Ostatni dzwonek!!! Dołącz do ZS nr 1 w Koluszkach

szkołą pozytywnego wyboru

GALERIA

Dnia 22 lutego 2018r. odbył się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach uroczysty apel, na którym uhonorowani zostali wyróżniający się uczniowie.

Za wzorową postawę uczniowską i dobre wyniki w nauce nagrody rzeczowe otrzymali uczniowie klas patronackich przedsiębiorstw AGAT i KONGSBERG AUTOMOTIVE:

·         Krystian Ołubek z klasy 1TM

·         Bartłomiej Kruś z klasy 1TM

·         Bartłomiej Pryczek z klasy 1TE

·         Daniel Filipiak z klasy 1TE

·         Mateusz Ludwiczak z klasy 1TE

·         Filip Błaszczykowski z klasy 2TE

Nagrody wręczyli pani Lidia Wasielewska – opiekun klasy patronackiej KONGSBERG AUTOMOTIVE         oraz Dyrektor Pionu Administracyjno – Gospodarczego Przedsiębiorstwa AGAT Eugeniusz Wołonkiewicz.

 

Nagrody rzeczowe dla osób osiągających najlepsze wyniki w nauce są tylko jednym z elementów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami patronackimi a szkołą. Każdy z uczniów klasy patronackiej ma ponadto zagwarantowane praktyki zawodowe w firmie, a na solidnych czekają miejsca pracy. Przedsiębiorstwa AGAT i KONGSBERG AUTOMOTIVE organizują i refundują także wycieczki zawodoznawcze dla uczniów oraz doposażają pracownie szkolne w sprzęt do nauki przedmiotów zawodowych.

Copyright © 2024 Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach Rights Reserved.