W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Ostatni dzwonek!!! Dołącz do ZS nr 1 w Koluszkach

szkołą pozytywnego wyboru

Technik Informatyk
Po ukończeniu nauki uczeń będzie mógł z powodzeniem:

1. obsługiwać komputer w stopniu zaawansowanym,
2. obsługiwać systemy operacyjne oraz pracować w wybranych rodzajach sieci komputerowych,
3. umiejętnie wykorzystywać wiedzę o budowie i działaniu systemów operacyjnych oraz pracować z innymi systemami,
4. posługiwać się typowym oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym,
5. zakładać i utrzymywać bazy danych i nadzorować ich pracę,
6. programować w wybranych językach, w szczególności Pascal, C++,
7. posługiwać się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z pisanej po angielsku dokumentacji oprogramowania i sprzętu,
8. komunikować się, wyszukiwać i przetwarzać informacje,
9. samodzielnie doskonalić kwalifikacje zawodowe m.in. poprzez zdobywanie specjalizacji: grafika komputerowa , administracja sieci, projektowanie stron internetowych, eksploatacja sprzętu komputerowego,
10. organizować działalność własnej, małej firmy.

 
Typowe miejsca pracy dla technika informatyki:

1. ośrodki obliczeniowe,
2. firmy zajmujące się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego,
3. punkty serwisowe,
4. firmy administrujące sieci komputerowe,
5. sklepy komputerowe,
6. w każdym przedsiębiorstwie w dziale obsługi informatycznej,
7. własna działalność gospodarcza w zakresie usług informatycznych

Copyright © 2024 Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach Rights Reserved.