W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Ostatni dzwonek!!! Dołącz do ZS nr 1 w Koluszkach

szkołą pozytywnego wyboru

UWAGA!!! Wykaz podręczników na rok szkolny 2022/2023 uczniowie otrzymają w pierwszym tygodniu września na lekcjach organizacyjnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista podręczników

obowiązujących w roku szkolnym 2021/2022

  

Lista podręczników obowiązujących
w Technikum Pojazdów Samochodowych – kl. I po podstawowej

Przedmioty ogólnokształcące

 1. Język polski – „ Ponad słowami” M. Chmiel, H. Kusy, A. Cisowska , Podręcznik do jęz. polskiego dla liceum technikum, zakres podstawowy i rozszerzony. Cz.1 i Cz. 2; Nowa Era
 2. Język niemiecki – „ EFFEKT 1” A. Kryczyńska – Pham, Podręcznik dla liceum i technikum, WSiP
 3. Językangielski – „ Vision 2”, E. Sharman, M.Dickworth, OXFORD

4.Filozofia- “ Filozofia”, M. Łojek- Kurzetowska, Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych, OPERON, POZIOM PODSTAWOWY

 1. Geografia - ,,Oblicza geografii 1’’ podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy.,Nowa Era
 2. Biologia – „Biologia na czasie 1”, A. Helmin, J. Holeczek, Podręcznik dla liceum i technikum, ZAKRES PODSTAWOWY, Nowa Era
 3. Chemia - „To jest chemia 1”, Chemia ogólna i nieorganiczna.. Podręcznik do liceum ogólnokształcącego itechnikum. Zakres podstawowy. Podręcznik ze zbiorem zadań, Hassa R., Mrzigod A., Mrzigod J., NOWA ERA
 4. Fizyka - „Odkryć fizykę” Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakrespodstawowy cz. I; Braun M., Śliwa W.; Nowa Era
 5. Matematyka- „Matematyka 1. Podręcznik do matematyki dla liceum i technikum. Zakres podstawowy. Wej K., Chańko L, Babiański W.; NOWA ERA
 6. Informatyka – „Informatyka”, K. Oledzka, W. Jachemczyk, Podręcznik dla liceum i technikum, klasy 1-4, Zakres podstawowy
 7. Edukacja dla bezpieczeństwa – „ Żyje i działam bezpiecznie” J. Słoma, Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla liceum i technikum, Nowa Era
 8. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy –BHP w branży elektrycznej, J. Kozyra, W. Bukała, WSiP
 9. Historia –„Poznać przeszłość 1” ,M. Pawlak, O. Pytlińska, A. Wyroda, Nowa Era
 10. Religia – „ Szukam wolności”, Podręcznik dla 1 klasy szkoły ponadpodstawowej, X. R. Mazur, X. M. Wojtasik, Św. Wojciech

 Przedmioty zawodowe - podręczniki zostaną podane w pirwszym tygodniu nauki

 

  

 

 

Lista podręczników obowiązujących
w Technikum Informatycznym – kl. I po podstawowej

Przedmioty ogólnokształcące

 1. Język polski – „ Ponad słowami” M. Chmiel, H. Kusy, A. Cisowska , Podręcznik do jęz. polskiego dla liceum technikum, zakres podstawowy i rozszerzony. Cz.1 i Cz. 2; Nowa Era
 2. Język niemiecki – „ EFFEKT 1” A. Kryczyńska – Pham, Podręcznik dla liceum i technikum, WSiP
 3. Językangielski – „ Vision 2”, E. Sharman, M.Dickworth, OXFORD

4.Filozofia- “ Filozofia”, M. Łojek-Kurzetowska, Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych, OPERON, POZIOM PODSTAWOWY

 1. Geografia - ,,Oblicza geografii 1’’ podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy.,Nowa Era
 2. Biologia – „Biologia na czasie 1”, A. Helmin, J. Holeczek, Podręcznik dla liceum i technikum, ZAKRES PODSTAWOWY, Nowa Era
 3. Chemia - „To jest chemia 1”, Chemia ogólna i nieorganiczna.. Podręcznik do liceum ogólnokształcącego itechnikum. Zakres podstawowy. Podręcznik ze zbiorem zadań, Hassa R., Mrzigod A., Mrzigod J., NOWA ERA
 4. Fizyka - „Odkryć fizykę” Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakrespodstawowy cz. I; Braun M., Śliwa W.; Nowa Era
 5. Matematyka- „Matematyka 1. Podręcznik do matematyki dla liceum i technikum. Zakres podstawowy. Wej K., Chańko L, Babiański W.; NOWA ERA
 6. Informatyka – „Informatyka”, K. Oledzka, W. Jachemczyk, Podręcznik dla liceum i technikum, klasy 1-4, Zakres podstawowy
 7. Edukacja dla bezpieczeństwa – „ Żyje i działam bezpiecznie” J. Słoma, Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla liceum i technikum, Nowa Era
 8. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy –BHP w branży elektrycznej, J. Kozyra, W. Bukała, WSiP
 9. Historia – „Poznać przeszłość 1” ,M. Pawlak, O. Pytlińska, A. Wyroda, Nowa Era
 10. Religia – „ Szukam wolności”, Podręcznik dla 1 klasy szkoły ponadpodstawowej, X. R. Mazur, X. M. Wojtasik, Św. Wojciech

 Przedmioty zawodowe

 1. Eksploatacja urządzeń techniki komputerowej – „ Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych” K. Pytel, S. Osetek, WSiP
 2. Urządzenia techniki komputerowej – „ Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych” K. Pytel, S. Osetek, WSiP
 3. Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych- „ Pracownia sieci komputerowych”. T. Klekot, K. Pytel, WSiP
 4. Systemy operacyjne - „ Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych”, K. Pytel, S. Osetek, WSiP
 5. Administrowanie systemami operacyjnymi - „Administrowanie systemami operacyjnymi”,K. Pytel, S. Osetek, WSiP
 6. . Bezpieczeństwo i Higiena Pracy – „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy”, W. Bukała, K.
 7. Kształtowanie kompetencji zawodowych – „ Kompetencje personalne i społeczne”, A. Krajewska, EKONOMIK J. Musiałkiewicz

 

  

  

Lista podręczników obowiązujących
w Technikum Informatycznym – kl. II po podstawowej

Przedmioty ogólnokształcące

 1. Język polski – „ Ponad słowami” M. Chmiel, H. Kusy, A. Cisowska , Podręcznik do jęz. polskiego dla liceum technikum, zakres podstawowy i rozszerzony. Cz. 2; Nowa Era
 2. Język niemiecki – „ EFFEKT 1 i 2” A. Kryczyńska – Pham, Podręcznik dla liceum i technikum, WSiP
 3. Językangielski – „ Vision 2”, E. Sharman, M.Dickworth, OXFORD
 4. Geografia - ,,Oblicza geografii 2’’ podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy.,Nowa Era
 5. Biologia – „Biologia na czasie ”, A. Helmin, J. Holeczek, Podręcznik dla liceum i technikum, ZAKRES PODSTAWOWY, cz.2, Nowa Era
 6. Chemia - „To jest chemia 1”, Chemia ogólna i nieorganiczna.. Podręcznik do liceum ogólnokształcącego itechnikum. Zakres podstawowy. Podręcznik ze zbiorem zadań, Hassa R., Mrzigod A., Mrzigod J., cz. 1, NOWA ERA
 7. Fizyka - „Odkryć fizykę” Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres podstawowy; Braun M., Śliwa W.; Nowa Era
 8. Matematyka- „Matematyka 1. Podręcznik do matematyki dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony, Chańko L, Babiański W.; NOWA ERA
 9. Informatyka – „Informatyka”, K. Oledzka, W. Jachemczyk, Podręcznik dla liceum i technikum, klasy 1-4, Zakres podstawowy
 10. Historia – „Poznać przeszłość 2” ,M. Kucharski, A. Niewęgłowska, Nowa Era
 11. Religia – „ Szukam dojrzałej wiary”, Podręcznik dla 2 klasy szkoły ponadpodstawowej, X. R. Mazur, X. M. Wojtasik, Św. Wojciech

 

 Przedmioty zawodowe

 1. Urządzenia techniki komputerowej – „ Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych” K. Pytel, S. Osetek, WSiP
 2. Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych- „ Pracownia sieci komputerowych”. T. Klekot, K. Pytel, WSiP
 3. Systemy operacyjne - „ Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych”, K. Pytel, S. Osetek, WSiP
 4. Administrowanie systemami operacyjnymi - „Administrowanie systemami operacyjnymi”,K. Pytel, S. Osetek, WSiP
 5. Kształtowanie kompetencji zawodowych – „ Kompetencje personalne i społeczne”, A. Krajewska, EKONOMIK J. Musiałkiewicz
 6. Praktyki zawodowe – „ Pracownia urządzeń techniki komputerowej”, Klekot, K. Pytel, WSiP
 7. Lokalne sieci komputerowe –„ Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych” cz. 2K. Pytel, S. Osetek, WSiP
 8. Podstawy przedsiębiorczości - „Krok w przedsiębiorczość”. Makieła Z., Rachwał T., Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych, NOWA ERA
 9. Kompetencje społeczne i praca zespołowa- „ Kompetencje personalne i społeczne”, Krajewska, EKONOMIK J. Musiałkiewicz

 

 

 

 

  

 

Lista podręczników obowiązujących
w Technikum Pojazdów Samochodowych – kl. II po podstawowej

Przedmioty ogólnokształcące

 1. Język polski – „ Ponad słowami” M. Chmiel, H. Kusy, A. Cisowska , Podręcznik do jęz. polskiego dla liceum technikum, zakres podstawowy i rozszerzony. Cz. 2; Nowa Era
 2. Język niemiecki – „ EFFEKT 1 i 2” A. Kryczyńska – Pham, Podręcznik dla liceum i technikum, WSiP
 3. Językangielski – „ Vision 2”, E. Sharman, M.Dickworth, OXFORD
 4. Geografia - ,,Oblicza geografii 2’’ podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy.,Nowa Era
 5. Biologia – „Biologia na czasie ”, A. Helmin, J. Holeczek, Podręcznik dla liceum i technikum, ZAKRES PODSTAWOWY, cz.2, Nowa Era
 6. Chemia - „To jest chemia 1”, Chemia ogólna i nieorganiczna.. Podręcznik do liceum ogólnokształcącego itechnikum. Zakres podstawowy. Podręcznik ze zbiorem zadań, Hassa R., Mrzigod A., Mrzigod J., cz. 1, NOWA ERA
 7. Fizyka - „Odkryć fizykę” Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres podstawowy; Braun M., Śliwa W.; Nowa Era
 8. Matematyka- „Matematyka 1. Podręcznik do matematyki dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony, Chańko L, Babiański W.; NOWA ERA
 9. Informatyka – „Informatyka”, K. Oledzka, W. Jachemczyk, Podręcznik dla liceum i technikum, klasy 1-4, Zakres podstawowy
 10. Historia– „Poznać przeszłość 2” ,M. Kucharski, A. Niewęgłowska, Nowa Era
 11. Religia – „ Szukam dojrzałej wiary”, Podręcznik dla 2 klasy szkoły ponadpodstawowej, X. R. Mazur, X. M. Wojtasik, Św. Wojciech

 

 

 

Przedmioty zawodowe

 1. Podstawy przedsiębiorczości - „Krok w przedsiębiorczość”. Makieła Z., Rachwał T., Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych, NOWA ERA
 2. Podstawy Konstrukcji Maszyn –Podstawy konstrukcji maszyn z elementami BHP, M. Zalewski, M. Szymańczak, P. Kubiak, Nowa Era
 3. Silniki pojazdów samochodowych – „Silniki pojazdów samochodowych”, P. Zając, WKŁ
 4. Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych – „Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych”, M. Gabrylewicz, WKŁ
 5. Elektrotechnika i elektronika – „ Elektrotechnika”, S. Bolkowski, WSiP
 6. Wyposażenie elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych- „Wyposażenie elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych”, K. Pacholski, WKŁ
 7. Diagnozowanie pojazdów samochodowych – „ Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych”, P. Wróblewski, J. Kupiec, „ Pracownia diagnostyki samochodowej”, G. Dyga, G. Trawiński, WSiP
 8. Kompetencje społeczne i praca zespołowa- „ Kompetencje personalne i społeczne”, Krajewska, EKONOMIK J. Musiałkiewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista podręczników obowiązujących
w Technikum Informatycznym – kl. III po podstawowej

Przedmioty ogólnokształcące

 1. Język polski – „ Ponad słowami” M. Chmiel, H. Kusy, A. Cisowska , Podręcznik do jęz. polskiego dla liceum technikum, zakres podstawowy i rozszerzony, Klasa 2 cz.1 i cz. 2 ; Nowa Era
 2. Język niemiecki – „ EFFEKT 2 i 3 ” A. Kryczyńska – Pham, Podręcznik dla liceum i technikum, WSiP
 3. Język angielski – „ Vision 2”, „ Vision 3”- grupa poziom rozszerzony, E. Sharman, M.Dickworth, OXFORD
 4. Geografia - ,,Oblicza geografii 2 i 3 ’’, Cz. Adamiak, podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy.,Nowa Era
 5. Biologia – „Biologia na czasie 2”, A. Helmin, J. Holeczek, Podręcznik dla liceum i technikum, ZAKRES PODSTAWOWY, cz. 2, Nowa Era
 6. Chemia - „To jest chemia 1”, Chemia organiczna.. Podręcznik do liceum ogólnokształcącego itechnikum. Zakres podstawowy cz. 2. Podręcznik ze zbiorem zadań, Hassa R., Mrzigod A., Mrzigod J., NOWA ERA
 7. Fizyka - „Fizyka 3” Podręcznik do fizyki dla liceum i technikum zakrespodstawowy, L. Lehman, W. Polesiuk, WSiP
 8. Matematyka-„Matematyka 2”. Podręcznik do matematyki dla liceum i technikum. Zakres podstawowy irozszerzony, Babiański W., Chańko L., Czarnowska J., Janocha G ., NOWA ERA

9.Historia – – „Poznać przeszłość 3” ,J. Kłaczkow, A. Łaszkiewicz, St. Roszak, Nowa Era

10.Podstawy przedsiębiorczości - „Krok w przedsiębiorczość”. Makieła Z., Rachwał T., Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych, NOWA ERA

11.Informatyka – „Informatyka”, K. Oledzka, W. Jachemczyk, Podręcznik dla liceum i technikum, klasy 1-4, Zakres podstawowy

12.Religia – „ Moje miejsce w świecie ”, Podręcznik dla 2 klasy szkoły ponadgimnazjalnej, X. R. J. Szpet, D. Jackowiak

 

 

  

Przedmioty zawodowe

 1. Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych- „ Pracownia sieci komputerowych”. T. Klekot, K. Pytel, WSiP
 2. Praktyki zawodowe – „ Pracownia urządzeń techniki komputerowej”, Klekot, K. Pytel, WSiP
 3. Lokalne sieci komputerowe – „ Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych” K. Pytel, S. Osetek, WSiP
 4. Kompetencje społeczne i praca zespołowa- „ Kompetencje personalne i społeczne”, Krajewska, EKONOMIK J. Musiałkiewicz
 5. Witryny i aplikacje internetowe – „Tworzenie stron i aplikacji internetowych oraz baz danych i administrowanie nimi. Cz. 1”, Klekot,A. Klekot, WSiP
 6. Działalność gospodarcza – „ Prowadzenie działalności gospodarczej w branży elektronicznej i informatycznej”, Klekot, WSiP

 

 

  

 

 

 

Lista podręczników obowiązujących
w Technikum Elektrycznym – kl. III po podstawowej

Przedmioty ogólnokształcące

 1. Język polski – „ Ponad słowami” M. Chmiel, H. Kusy, A. Cisowska , Podręcznik do jęz. polskiego dla liceum technikum, zakres podstawowy i rozszerzony, Klasa 2 cz.1 i cz. 2 ; Nowa Era
 2. Język niemiecki – „ EFFEKT 2 i 3 ” A. Kryczyńska – Pham, Podręcznik dla liceum i technikum, WSiP
 3. Język angielski – „ Vision 2”, „ Vision 3”- grupa poziom rozszerzony, E. Sharman, M.Dickworth, OXFORD
 4. Geografia - ,,Oblicza geografii 2 i 3 ’’, Cz. Adamiak, podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy.,Nowa Era
 5. Biologia – „Biologia na czasie 2”, A. Helmin, J. Holeczek, Podręcznik dla liceum i technikum, ZAKRES PODSTAWOWY, cz. 2, Nowa Era
 6. Chemia - „To jest chemia 1”, Chemia organiczna.. Podręcznik do liceum ogólnokształcącego itechnikum. Zakres podstawowy cz. 2. Podręcznik ze zbiorem zadań, Hassa R., Mrzigod A., Mrzigod J., NOWA ERA
 7. Fizyka - „Fizyka 3” Podręcznik do fizyki dla liceum i technikum zakres podstawowy, L. Lehman, W. Polesiuk, WSiP
 8. Matematyka-„Matematyka 2”. Podręcznik do matematyki dla liceum i technikum. Zakres podstawowy irozszerzony, Babiański W., Chańko L., Czarnowska J., Janocha G ., NOWA ERA

9.Historia – – „Poznać przeszłość 3” ,J. Kłaczkow, A. Łaszkiewicz, St. Roszak, Nowa Era

10.Podstawy przedsiębiorczości - „Krok w przedsiębiorczość”. Makieła Z., Rachwał T., Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych, NOWA ERA

11.Informatyka – „Informatyka”, K. Oledzka, W. Jachemczyk, Podręcznik dla liceum i technikum, klasy 1-4, Zakres podstawowy

 1. Religia – „ Moje miejsce w świecie ”, Podręcznik dla 2 klasy szkoły ponadgimnazjalnej, X. R. J. Szpet, D. Jackowiak

 

 

 

 

Przedmioty zawodowe

 1. Montaż uruchamianie i konserwacja instalacji elektrycznych – „Montaż uruchamianie i konserwacja instalacji maszyn i urządzeń elektrycznych”, A. Balowski, W, Kuźma cz1, J. Chrzęszczuk, A. Tąpolska cz.2; Kwalifikacja ELE.02/EE.05, Technikum elektryczne i elektroniczne, WSiP
 2. Montaż uruchamianie i konserwacja maszyn iurządzeń elektrycznych – „Montaż uruchamianie i konserwacja instalacji maszyn i urządzeń elektrycznych”, A. Balowski, W, Kuźma cz1, J. Chrzęszczuk, A. Tąpolska cz.2; Kwalifikacja ELE.02/EE.05, Technikum elektryczne i elektroniczne, WSiP
 3. Urządzenia elektryczne, Instalacje elektryczne - „Montaż uruchamianie i konserwacja instalacji maszyn i urządzeń elektrycznych”, A. Balowski, W, Kuźma cz1, J. Chrzęszczuk, A. Tąpolska cz.2; Kwalifikacja ELE.02/EE.05, Technikum elektryczne i elektroniczne, WSiP
 4. Eksploatacja maszyn, urządzeń, instalacji elektrycznych – „Eksploatacja maszyn, urządzeń, instalacji elektrycznych”, M. Tokarz, Ł, Lip, Podrecznik do nauki zawodu- technik elektryk, WSiP
 5. Kształtowanie kompetencji zawodowych – „ Kompetencje personalne i społeczne”, A. Krajewska, EKONOMIK J. Musiałkiewicz
 6. Maszyny elektryczne – „Maszyny elektryczne”, Goźlińska Elżbieta, WSiP
 7. Działalność gospodarcza – „ Prowadzenie działalności gospodarczej w branży elektronicznej , informatycznej i elektrycznej”, Klekot , WSiP
 8. Język angielski zawodowy– „ Career paths: Electrician”  Evans Virginia, Dooley Jenny, O'Dell Tres, Express Publishing

 

 

 

 

 

Lista podręczników obowiązujących
w Technikum Elektrycznym – kl. III po gimnazjum

Przedmioty ogólnokształcące

 1. Język polski – „ Ponad słowami” M. Chmiel, H. Kusy, A. Cisowska , Podręcznik do jęz. polskiego dla liceum technikum; Nowa Era
 2. Język niemiecki – „ EFFEKT 2 i 3 ” A. Kryczyńska – Pham, Podręcznik dla liceum i technikum, WSiP
 3. Język angielski – „ Vision 2”, „ Vision 3”- grupa poziom rozszerzony, E. Sharman, M.Dickworth, OXFORD
 4. Matematyka-„Matematyka 2. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy i rozszerzony. ,Babiański W., Chańko L., Czarnowska J., Janocha G., NOWA ERA

5.Informatyka – „Informatyka”, K. Oledzka, W. Jachemczyk, Podręcznik dla liceum i technikum, klasy 1-4, Zakres podstawowy

 1. Religia – „ Moje miejsce w świecie ”, Podręcznik dla 2 klasy szkoły ponadgimnazjalnej,X. R. J. Szpet, D. Jackowiak
 2. Historia i społeczeństwo – „ Kobieta, mężczyzna, rodzina”, „ Język, komunikacja i media”, M. Markiewicz, O. Pytlińska, A. Wyroda, WSiP

Przedmioty zawodowe

 1. Montaż uruchamianie i konserwacja instalacji elektrycznych – „Montaż uruchamianie i konserwacja instalacji maszyn i urządzeń elektrycznych”, A. Balowski, W, Kuźma cz1, J. Chrzęszczuk, A. Tąpolska cz.2; Kwalifikacja ELE.02/EE.05, Technikum elektryczne i elektroniczne, WSiP
 2. Montaż uruchamianie i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych – „Montaż uruchamianie i konserwacja instalacji maszyn i urządzeń elektrycznych”, A. Balowski, W, Kuźma cz1, J. Chrzęszczuk, A. Tąpolska cz.2; Kwalifikacja ELE.02/EE.05, Technikum elektryczne i elektroniczne, WSiP
 3. Urządzenia elektryczne, Instalacje elektryczne - „Montaż uruchamianie i konserwacja instalacji maszyn i urządzeń elektrycznych”, A. Balowski, W, Kuźma cz1, J. Chrzęszczuk, A. Tąpolska cz.2; Kwalifikacja ELE.02/EE.05, Technikum elektryczne i elektroniczne, WSiP
 4. Eksploatacja maszyn, urządzeń, instalacji elektrycznych – „Eksploatacja maszyn, urządzeń, instalacji elektrycznych”, M. Tokarz, Ł, Lip, Podręcznik do nauki zawodu- technik elektryk, WSiP
 5. Maszyny elektryczne – „Maszyny elektryczne”, Goźlińska Elżbieta, WSiP
 6. Język angielski zawodowy– „ Career paths: Electrician”  Evans Virginia, Dooley Jenny, O'Dell Tres, Express Publishing

 

 

 

Lista podręczników obowiązujących
w Technikum Informatycznym – kl. III po gimnazjum

Przedmioty ogólnokształcące

 1. Język polski – „ Ponad słowami” M. Chmiel, H. Kusy, A. Cisowska , Podręcznik do jęz. polskiego dla liceum technikum; Nowa Era
 2. Język niemiecki – „ EFFEKT 2 i 3 ” A. Kryczyńska – Pham, Podręcznik dla liceum i technikum, WSiP
 3. Język angielski – „ Vision 2”, „ Vision 3”- grupa poziom rozszerzony, E. Sharman, M.Dickworth, OXFORD
 4. Matematyka-„Matematyka 2. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy i rozszerzony. ,Babiański W., Chańko L., Czarnowska J., Janocha G., NOWA ERA

5.Informatyka – „Informatyka”, K. Oledzka, W. Jachemczyk, Podręcznik dla liceum i technikum, klasy 1-4, Zakres podstawowy

 1. Religia – „ Moje miejsce w świecie ”, Podręcznik dla 2 klasy szkoły ponadgimnazjalnej, X. R. J. Szpet, D. Jackowiak
 2. Historia i społeczeństwo – „ Kobieta, mężczyzna, rodzina”, „ Język, komunikacja i media”, M. Markiewicz, O. Pytlińska, A. Wyroda, WSiP

 

Przedmioty zawodowe

 1. Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych- „ Pracownia sieci komputerowych”. T. Klekot, K. Pytel, WSiP
 2. Praktyki zawodowe – „ Pracownia urządzeń techniki komputerowej”, Klekot, K. Pytel, WSiP
 3. Projektowanie baz danych –„Programowanie i tworzenie stron internetowych oraz baz danych” cz. 3 , Klekot,A. Klekot, WSiP
 4. Tworzenie stron i aplikacji internetowych - „Programowanie i tworzenie stron internetowych oraz baz danych” cz. 2 , Klekot,A. Klekot, WSiP
 5. Systemy baz danych – „ ACCESS 2003 PL”, S. Schwartz., HELION
 6. Witryny i aplikacje internetowe – „Tworzenie stron i aplikacji internetowych oraz baz danych i administrowanie nimi. Cz. 1”, Klekot,A. Klekot, WSiP
 7. Działalność gospodarcza – „ Prowadzenie działalności gospodarczej w branży elektronicznej i informatycznej”, Klekot , WSiP
 8. Język angielski zawodowy– „ Infotech English for computer users”,  RemachaEsteras,Cembridge

 

 

Lista podręczników obowiązujących
w Technikum Informatycznym – kl. IV po gimnazjum

Przedmioty ogólnokształcące

 1. Język polski – „ Ponad słowami” M. Chmiel, H. Kusy, A. Cisowska , Podręcznik do jęz. polskiego dla liceum technikum; Nowa Era
 2. Język niemiecki – „ Alles klar 2 ”K. Łuniewska, U. Tworek, Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych , WSiP
 3. Język angielski – Matura 2015- repetytorium, Poziom podstawowy i rozszerzony, Podręcznik do języka angielskiego, M. Rosińska, L. Edwards, Macmillan
 4. Matematyka-„Matematyka 2. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy i rozszerzony. ,Babiański W., Chańko L., Czarnowska J., NOWA ERA

5.Informatyka – „Informatyka”, K. Oledzka, W. Jachemczyk, Podręcznik dla liceum i technikum, klasy 1-4, Zakres podstawowy

 1. Historia i społeczeństwo – „ Kobieta, mężczyzna, rodzina”, „ Język, komunikacja i media”, „Ojczysty panteon i ojczyste spory” M. Markiewicz, O. Pytlińska, A. Wyroda, WSiP

Przedmioty zawodowe

 1. Projektowanie baz danych – „Programowanie i tworzenie stron internetowych oraz baz danych” cz. 3 , Klekot,A. Klekot, WSiP
 2. Tworzenie stron i aplikacji internetowych - „Aplikacje internetowe”, M. Łoniewska, WSiP
 3. Systemy baz danych – „ ACCESS 2003 PL”, S. Schwartz., HELION
 4. Witryny i aplikacje internetowe – „Tworzenie stron i aplikacji internetowych oraz baz danych. Cz.2”, Klekot,A. Klekot, WSiP

 

 

Lista podręczników obowiązujących
w Technikum Elektrycznym – kl. IV po gimnazjum

Przedmioty ogólnokształcące

 1. Język polski – „ Ponad słowami” M. Chmiel, H. Kusy, A. Cisowska , Podręcznik do jęz. polskiego dla liceum technikum; Nowa Era
 2. Język niemiecki – „ Alles klar 2 ”K. Łuniewska, U. Tworek, Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych , WSiP
 3. Język angielski – Matura 2015- repetytorium, Poziom podstawowy i rozszerzony, Podręcznik do języka angielskiego, M. Rosińska, L. Edwards, Macmillan
 4. Matematyka-„Matematyka 2. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy i rozszerzony. ,Babiański W., Chańko L., Czarnowska J., NOWA ERA

5.Informatyka – „Informatyka”, K. Oledzka, W. Jachemczyk, Podręcznik dla liceum i technikum, klasy 1-4, Zakres podstawowy

6.Historia i społeczeństwo – „ Kobieta, mężczyzna, rodzina”, „ Język, komunikacja i media”, M. Markiewicz, O. Pytlińska, A. Wyroda, WSiP

Przedmioty zawodowe

 1. Montaż uruchamianie i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych – „Montaż uruchamianie i konserwacja instalacji maszyn i urządzeń elektrycznych”, A. Balowski, W, Kuźma cz1, J. Chrzęszczuk, A. Tąpolska cz.2; Kwalifikacja ELE.02/EE.05, Technikum elektryczne i elektroniczne, WSiP
 2. Eksploatacja maszyn, urządzeń, instalacji elektrycznych – „Eksploatacja maszyn, urządzeń, instalacji elektrycznych”, M. Tokarz, Ł, Lip, Podręcznik do nauki zawodu- technik elektryk, WSiP
 3. Użytkowanie instalacji elektrycznych – „ Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych”, M. Tokarz, Ł, Lip, WSiP
 4. Użytkowanie instalacji elektrycznych - „ Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych”, M. Tokarz, Ł, Lip, WSiP

 

Copyright © 2022 Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach Rights Reserved.