W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Ostatni dzwonek!!! Dołącz do ZS nr 1 w Koluszkach

szkołą pozytywnego wyboru

Pan Henryk Wawrzonowski ☀1922 ✝2016; absolwent Pedagogicznej Szkoły Technicznej w Pabianicach; dyplomowany nauczyciel praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Koluszkach; mistrz ślusarstwa; odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz uhonorowany Nagrodą Ministra Oświaty i Wychowania I Stopnia.

Spoczywa na cmentarzu w Koluszkach.

Cześć jego pamięci …

 

Dnia 1 września 1952r. pan Henryk Wawrzonowski został zatrudniony w charakterze nauczyciela zawodu w Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 1 w Koluszkach. Posiadał już wówczas dziesięcioletni staż pracy w przemyśle. Jako nauczyciel przez 30 lat pracował w trudnym dziale obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej metali. Szkolił uczniów w działach: tokarskim, frezerskim, w ślusarni, w kuźni i w hartowni.

Pan Henryk Wawrzonowski wniósł wiele pomysłów racjonalizatorskich, usprawniając wykonawstwo części przez uczniów. Komisja Wynalazczości przy Kuratorium Okręgu Szkolnego Łódzkiego zaakceptowała szereg projektów racjonalizatorskich p. Henryka Wawrzonowskiego. Były to między innymi:

  • - konstrukcja ciągadła do ciągnienia drutu;

  • - opracowanie nowej technologii obróbki kołków do młynów;

  • - konstrukcja kleszczy do zaciskania klamerek, przy pomocy których grodzi się obszary leśne;

  • - oprzyrządowanie do produkcji łańcucha Galla;

  • - konstrukcja modelu silnika spawalniczego;

  • - konstrukcja modelu młota pneumatycznego;

  • - konstrukcja prasy hydraulicznej do 250 atm;

  • - prototyp międlarki do lnu i wiele innych.

 

Dyrektor Szkoły Jan Gajda napisał w opinii dot. pana Henryka między innymi:

 

Przydziela mu się prace wymagające dużej cierpliwości, dokładności, estetyki wykonania i inicjatywy myślowej. Uczniowie wychodzący z klas prowadzonych przez H. Wawrzonowskiego są dobrze przygotowani do pracy i mają bardzo dobrą opinię w zakładach przemysłowych.

To bardzo dobry wychowawca i nauczyciel. Zajęcia z młodzieżą prowadzi w sposób ciekawy, a przekazując swoje wiadomości często wykracza poza wymogi programowe. Biorąc pod uwagę powyższe zalety, typuję nauczyciela Henryka Wawrzonowskiego do dodatku przemysłowego dla wybitnych pedagogów.”

 

Wspominając Pana Profesora, trudno zapomnieć o jego licznych pasjach. Jedna z nich wiąże się ze zdobyciem kwalifikacji kinooperatora w Ośrodku Szkoleniowym Urzędu Kinematografii we Wrocławiu.

 

Człowiek żyje tak długo, aż nie zginie po nim pamięć.”

 

Tę pamięć będziemy wspierać, będziemy się dzielić wspomnieniami z innymi.

Żonie Pana Profesora, wspanialej nauczycielce i wychowawczyni Pani Zofii Wawrzonowskiej przyrzekamy nie zapomnieć.

 

 

Dyrekcja Szkoły

Rada Pedagogiczna

Uczniowie ZSP Nr 1 w Koluszkach

Copyright © 2024 Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach Rights Reserved.