W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Ostatni dzwonek!!! Dołącz do ZS nr 1 w Koluszkach

szkołą pozytywnego wyboru

Spis treści

28 kwietnia, w ZSP nr 1 w Koluszkach, odbyła się I edycja konkursu matematycznego skierowanego do młodzieży gimnazjalnej.

Honorowy Patronat nad konkursem objął Burmistrz Koluszek, Pan Waldemar Chałat, wyborny znawca i nauczyciel matematyki.

Do konkursu zgłosiło się 6 szkół gimnazjalnych: Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach, Gimnazjum nr 2 im Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Koluszkach, Gimnazjum w Gałkowie Dużym, Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Budziszewicach, Gimnazjum im. Jana Karskiego w Wiśniowej Górze, Gimnazjum Gminy Brzeziny z siedzibą w Przecławiu. Ogółem w konkursie udział wzięło 18 uczniów, po trzy osoby z każdej z wymienionych szkół.

Celem konkursu jest umożliwienie gimnazjalistom uzdolnionym matematycznie sprawdzenia swoich wiadomości i możliwości, a także dostarczenie im satysfakcji,szansy i radości z sukcesu. Jego pomysłodawczyniami są nauczycielki matematyki w ZSP nr 1:
Wiesława Boczyluk i Agnieszka Podwysocka.

 


Zadania konkursowe były zgodne z wymaganiami nowej podstawy programowej dla trzeciego etapu edukacyjnego. Zarówno zadania zamknięte jak i otwarte nie należały do łatwych. Mimo to gimnazjaliści udowodnili, że zaliczają się do matematycznej elity w swoich szkołach. Rangę konkursu podnosi fakt, że Honorowy Patronat nad nim objął Pan Burmistrz Waldemar Chałat, który ufundował nagrody dla zwycięzców oraz pozostałych uczestników.

 

Dyrekcja ZSP nr 1 dziękuje za okazaną pomoc i poświęcony czas Burmistrzowi Koluszek Panu Waldemarowi Chałatowi oraz Pani Lili Łaszczyk - Kierownikowi I o. Banku PEKAO S.A. w Koluszkach, która również ufundowała nagrody dla zwycięzców.

W swoim wystąpieniu Pan Burmistrz podkreślił, jak cenna jest wiedza matematyczna, którą posiadają uczestnicy konkursu. Pan Waldemar Chałat wyraził pogląd, że umiejętności matematyczne pomagają w zdobyciu dobrego wykształcenia oraz atrakcyjnej pracy.

Nagrody wręczali: Burmistrz Koluszek Waldemar Chałat, Kierownik I o Banku PEKAO w Koluszkach Lila Łaszczyk, Dyrektor ZSP nr 1 Krzysztof Serwa.

 

Wyniki I Konkursu Matematycznego ,,EPSILON”, przeprowadzonego dnia 28 kwietnia 2016r. w ZSP nr 1 w Koluszkach:

 

I miejsce- Justyna Grzegorczyk, Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego

w Koluszkach

 

II miejsce- Filip Jaromin, Gimnazjum im. Jana Karskiego w Wiśniowej Górze

 

III miejsce- Michał Stanowski, Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego

w Koluszkach

 

Komisja konkursowa: Krzysztof Serwa, Wiesława Boczyluk, Małgorzata Wawrzonowska.

 

Składamy podziękowania uczestnikom konkursu i ich opiekunom.

Gratulacje kierujemy do dyrektorów gimnazjów.

Pragniemy przypomnieć, że I miejsce w naszym konkursie uzyskała laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki - Justyna Grzegorczyk. Gratulujemy!

 

zsp1

Copyright © 2024 Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach Rights Reserved.