W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Ostatni dzwonek!!! Dołącz do ZS nr 1 w Koluszkach

szkołą pozytywnego wyboru

GALERIA

Z powodu pandemii w tym roku szkolnym obchody Dnia Komisji Edukacji Narodowej ograniczone zostały do uroczystego ślubowania przedstawicieli uczniów klas pierwszych w hallu szkoły.

„My uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach ślubujemy uroczyście:

Dbać o dobre imię szkoły, godnie reprezentować ją na zewnątrz, należycie zachowywać się w każdej sytuacji, przestrzegać norm etycznych, tak żyć i postępować, aby nam i z nami było dobrze, być użytecznym społeczności, uczciwie i rzetelnie zdobywać wiedzę, nawiązywać do tradycji narodowej, rozsławiać dobre imię Polski, z szacunkiem odnosić się do starszych i przełożonych.

Przyrzekamy strzec honoru szkoły, powierzonego nam sztandaru, i wcielać w życie jego hasło:

ŻAR NASZYCH SERC, TRUD NASZYCH RĄK – OJCZYŹNIE!”

Copyright © 2024 Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach Rights Reserved.