W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Ostatni dzwonek!!! Dołącz do ZS nr 1 w Koluszkach

szkołą pozytywnego wyboru

 

 

 

PODSUMOWANIE PROJEKTU: „MY WAY, MY FUTURE”

- PRAKTYKI ZAWODOWE W GRECJI

 

 

GALERIA

 

W miesiącu wrześniu w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach odbywały się działania ewaluacyjne i upowszechniające projekt pn.
„My way, My future – praktyki zawodowe w Grecji”.


             Poza rozwieszeniem plakatów i banerów na terenie miasta i szkoły, zrealizowano w każdym oddziale klasowym ZS nr 1 w Koluszkach prelekcję uzupełnioną pokazem multimedialnym. Z przebiegiem pobytu w Grecji zapoznała się również Rada Pedagogiczna szkoły.

Był to kolejny projekt realizowany przez naszą szkołę w ramach mobilności edukacyjnej, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER 2014 - 2020) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. Przeznaczony był dla 30 uczniów klas drugich kształcących się w zawodzie technik informatyk, technik elektryk oraz mechanik pojazdów samochodowych. Przed wyjazdem młodzieży na praktyki odbyły się działania przygotowujące: przygotowanie językowe z języka angielskiego, przygotowanie kulturowe i językowe z języka greckiego.

W okresie od 4 listopada 2019 do 15 listopada 2019 trzydziestu uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach wyjechało na praktyki zawodowe do Grecji. Wyjazd stał się również doskonałą okazją do poznania kultury, historii oraz niezwykłych greckich zabytków, a także przyczynił się do rozwoju językowego wszystkich uczniów zaangażowanych w projekt. Swoje wrażenia z wyjazdu młodzież prezentowała w wykonanych przez nich filmach i prezentacjach.

 

Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 dowiedzieli się, iż zagraniczne praktyki przynoszą wiele korzyści ich uczestnikom, szkole oraz środowisku lokalnemu. Uczą samodzielności, ale także współpracy w środowisku wielokulturowym, umożliwiają zdobywanie nowych umiejętności i doświadczeń zawodowych.

 

Copyright © 2024 Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach Rights Reserved.