W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Ostatni dzwonek!!! Dołącz do ZS nr 1 w Koluszkach

szkołą pozytywnego wyboru

GALERIA

W środę 11 marca 2020 r. uczniowie klas IV TPSIE oraz II TEI uczestniczyli w niecodziennej lekcji, którą poprowadziła pani psycholog z Państwowej Inspekcji Pracy. Dwugodzinne zajęcia dotyczyły walki ze stresem. Spotkanie z panią psycholog zostało zorganizowane w ramach programu edukacyjnego pod nazwą „Kultura bezpieczeństwa”  realizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy w środowisku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów od 2006 roku. Nasza szkoła już po raz trzeci wzięła udział w tym przedsięwzięciu. Gotowość udziału w programie od trzech lat zgłaszają pani Małgorzata Wawrzonowska i pani Monika Łukowiak.

 Dzięki temu podnoszą wśród młodzieży poziom wiedzy z zakresu prawnej ochrony pracy oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, kształtują świadomość zagrożeń zawodowych oraz popularyzują zagadnienia związane z przestrzeganiem prawa pracy, zwłaszcza problematykę zawierania umów o pracę, w tym cywilnoprawnych, podejmowania pracy sezonowej i wakacyjnej oraz problematykę legalności zatrudnienia.

W trakcie zajęć na temat stresu uczniowie poznali jego źródła, przebieg. Dowiedzieli się, jakie spustoszenia  wywołuje on w naszych organizmach. Najciekawszym jednak momentem lekcji była prezentacja metod radzenia sobie ze stresem w różnych sytuacjach. Uczniowie poznali, ale też przećwiczyli  techniki relaksacyjne. Nauczyli się eliminować stres za pomocą oddechu i właściwej pracy mięśni. Mamy nadzieję, że młodzież wykorzysta wiedzę zajęć  już wkrótce, bo przecież matura i egzaminy zawodowe za pasem.

Copyright © 2024 Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach Rights Reserved.