W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Ostatni dzwonek!!! Dołącz do ZS nr 1 w Koluszkach

szkołą pozytywnego wyboru

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej od dnia jutrzejszego czyli od 12.03.2020r. zawieszamy zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. To oznacza, że młodzież przestaje chodzić do szkoły. Decyzja ta nie wpływa na terminarz przeprowadzania egzaminów ani na organizację roku szkolnego.

Początek kursu zawodowego w Branżowej Szkole I stopnia, zaplanowanego od 16.03.2020r. w Sieradzu, ulega przesunięciu na 30.03.2020r.

Kurs zawodowy prowadzony obecnie w Skierniewicach ulega zakończeniu z dniem dzisiejszym.

Uwaga: Praktyki zawodowe prowadzone przez pracodawców mogą być odwołane jedynie za zgodą pracodawcy.

Prosimy Rodziców i uczniów o bieżące monitorowanie komunikatów umieszczanych na stronie szkoły oraz w dzienniku elektronicznym. 

 

Podstawa prawna

Copyright © 2024 Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach Rights Reserved.