W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Ostatni dzwonek!!! Dołącz do ZS nr 1 w Koluszkach

szkołą pozytywnego wyboru

GALERIA

 

GALERIA

 

GALERIA

GALERIA

 

W dniach od 21 października do 1 listopada 2019 roku sześcioro uczniów Zespołu Szkół Nr 1  w Koluszkach wraz z nauczycielem S. Kopytkiem wzięło udział w międzynarodowym projekcie „Be On Your Way 2”. Miejscem realizacji zadań było urocze miasteczko Comanesti położone na terenie Karpat Wschodnich.

 

Pierwszą rzeczą, która uderza cudzoziemca po znalezieniu się w Rumunii, jest niesłychana życzliwość ludzi. Dzięki niej nasza podróż z Bukaresztu odbyła się bez przeszkód, chociaż język angielski znają tam z reguły tylko osoby młode i wykształcone.

 

Samo spotkanie odbywało się w atmosferze wręcz rodzinnej. Zakwaterowani zostaliśmy w niewielkim hoteliku „Sophia”. Osoby prowadzące zajęcia to ludzie bardzo sympatyczni, z dużym doświadczeniem w realizacji tego typu przedsięwzięć. Również członkowie „zespołu wspierającego” – rumuńscy uczniowie szkół średnich i studenci okazali się bardzo opiekuńczy i uczynni.

 

Pierwsze dni upłynęły nam na tak zwanych „lodołamaczach” – zadaniach integrujących grupę składającą się z uczniów i studentów z siedmiu krajów: Litwy, Ukrainy, Rumunii, Bułgarii, Chorwacji, Turcji i Polski. Później przeszliśmy do zasadniczej części projektu, którą było przygotowanie młodych ludzi do rozpoczęcia kariery zawodowej. Ćwiczyliśmy konstruowanie przejrzystego życiorysu zawodowego, tworzyliśmy biznesplan, omawialiśmy problemy związane z funkcjonowaniem przedsiębiorcy w społeczności lokalnej, kręciliśmy film animowany zawierający instruktaż pisania CV. Odskocznią od codziennej rutyny były noce kulturowe – każdy zespół narodowy został zobowiązany do opracowania własnej.

 

Sobotę 26 października spędziliśmy na wycieczce krajoznawczej w okolicach miasta Piatra Neamt. Widzieliśmy Jezioro Czerwone, Wąwóz Bicaz, pływaliśmy stateczkiem po zalewie na rzece Bystrzyca. Po południu zwiedzaliśmy samo miasto, które posiada przepiękną starówkę. Trochę szkoda, że na atrakcje turystyczne Rumunii przewidziano tylko jeden dzień, ale organizatorzy musieli się liczyć z nieprzewidywalnością pogody w górskich okolicach. Ta dla nas okazała się szczególnie łaskawa – na początku trwania projektu temperatury dochodziły do 27 stopni Celsjusza. W związku z tym trochę nam doskwierało siedzenie w murach hotelu.

 

Wielką zaletą projektów takich, jak ten, jest dobre zbalansowanie wymiaru zajęć poświęconych zdobywaniu przez uczestników tak zwanych „kompetencji twardych i miękkich”. Te drugie (umiejętność autoprezentacji, komunikatywność, gotowość do pracy w zespole) są niedoceniane zarówno przez uczniów szkoły branżowej, jak i technikum. A to przekłada się niestety na ich funkcjonowanie w szkole i później na rynku pracy. Projekty mobilności osób młodych pozwalają na przełamywanie w naturalny sposób pewnych barier psychicznych czy zakorzenionych stereotypów myślowych dotyczących obcej kultury, co nie jest możliwe w warunkach szkolnych. Żadna drama realizowana w obrębie oddziału klasowego nie wytworzy takiej sytuacji stresowej, w jakiej funkcjonuje uczestnik projektu poza granicami swojego kraju, „zmuszony” współpracować z osobami zupełnie obcymi sobie językowo i kulturowo.

 

Potwierdzeniem nabytych umiejętności społecznych jest świadectwo YOUTHPASS – respektowane przez pracodawców na terenie całej Unii Europejskiej. Dokument ten zyskuje szczególnie na ważności, kiedy aplikujemy o przyjęcie do pracy na stanowisko związane z koniecznością odbywania delegacji zagranicznych.

 

Uczniowie ZS Nr 1 to w dużej części  młodzież z terenów wiejskich. Dla wielu z nich udział w projektach jest jedyną możliwością wyjazdu za granicę i doświadczenia obcej kultury. Dlatego doceniamy pracę ludzi tworzących platformę dla takich doświadczeń. Nasz udział w projekcie doszedł do skutku dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem SZTUKATER z Wrocławia. Projekt w Rumunii był trzecim tego typu, w którym wzięliśmy udział - dwa poprzednie odbyły się w Turcji.  Mamy nadzieję, że wkrótce   skorzystamy ponownie z Programu Mobilności Młodych ERASMUS+ i odwiedzimy kolejny ciekawy kraj. 

 

Przypominam, że równolegle z uczestnictwem w Programie ERASMUS+ szkoła z ulicy Wigury wykorzystuje środki finansowe Programu POWER+, organizując wespół z Polsko  -Grecką Izbą Przemysłowo - Handlową zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów Technikum nr 1 i Szkoły Branżowej I Stopnia.

 

S.K.

 #friends #ages #erasmus+ #beoneyourway2

Copyright © 2023 Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach Rights Reserved.