W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Ostatni dzwonek!!! Dołącz do ZS nr 1 w Koluszkach

szkołą pozytywnego wyboru

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach to szkoła z ponad 50letnią tradycją.

Szkoła posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Kładziemy nacisk na realizację programu wychowawczego oraz programów profilaktycznych.

 

Baza techniczno-dydaktyczna:

 • Dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe
 • Pracownie przedmiotów zawodowych
 • Warsztaty szkolne
 • Dwie pracownie komputerowe z dostępem do Internetu
 • Dobrze wyposażona biblioteka
 • Świetlica szkolna
 • Sala gimnastyczna
 • Siłownia
 • Sala do tenisa stołowego

Szkoła proponuje naukę języków:

 • Języka angielskiego
 • Języka niemieckiego

  Szkoła zapewnia również:

 • Opiekę pedagoga szkolnego
 • Bezpłatną opiekę medyczną i stomatologiczną
 • Możliwość łączenia egzaminu maturalnego z egzaminem wstępnym na Politechnikę Łódzką.
 • Życzliwy stosunek do ucznia
 • Pomoc w razie problemów w nauce
 • Pomoc w trudnych sytuacjach życiowych
 • Uzyskanie uprawnień SEP - konieczne przy wykonywaniu zawodu elektryka.
 • Uzyskanie prawa jazdy po promocyjnych cenach (4 rok nauki)

  Praktyki:
 • Warsztaty szkolne
 • W prywatnych zakładach usługowych (dla klas wielozawodowych)
 • W zakładach przemysłowych i usługowych

  Uczniowie naszej szkoły mogą wykazać się swoimi umiejętnościami uczestnicząc:
 • W Olimpiadach i Konkursach przedmiotowych
 • Olimpiadzie Wiedzy Technicznej
 • Olimpiadzie - Turnieju Wiedzy o Wynalazczości
 • Zawodach sportowych

Copyright © 2024 Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach Rights Reserved.