W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Ostatni dzwonek!!! Dołącz do ZSP nr 1 w Koluszkach

szkołą pozytywnego wyboru

Kalendarz wydarzeń szkolnych

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Technik elektryk o specjalności automatyka przemysłowa i informatyka

Klasa objęta patronatem firmy Agat S.A. która gwarantuje

 -   praktyki i staże w firmie,

-   kursy SEP (nadające uprawnienia do montażu, konserwacji i napraw instalacji elektrycznych) dla wszystkich elektryków,

-   wysokie stypendia dla najlepszych uczniów,

-   atrakcyjne i pewne zatrudnienie zaraz po ukończeniu szkoły,

-   wycieczki na targi branżowe,

-   obserwację realizowanych przez przedsiębiorstwo inwestycji,

-   najnowocześniejszy sprzęt.

-   zajęcia prowadzone przez specjalistów z firmy AGAT S.A.

Ukończenie tego kierunku umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu programowania sterowników mikroprocesorowych i nowoczesnych inteligentnych instalacji elektrycznych oraz z zakresu obsługi różnych rodzajów mierników i urządzeń elektrycznych.

 

Do typowych zadań zawodowych technika elektryka należy:

 • wykonywanie badań i kontroli urządzeń w procesie produkcji oraz eksploatacji, interpretowanie wyników pomiarów,
 • wykonywanie instalacji elektrycznych oraz przeprowadzanie badań eksploatacyjnych tych instalacji,
 • dobieranie, użytkowanie, instalowanie i obsługiwanie maszyn i urządzeń elektrycznych oraz aparatury sterującej i pomiarowej,
 • instalowanie, użytkowanie, instalowanie i obsługiwanie układów energoelektrycznych oraz dokonywanie prostych napraw,
 • diagnozowanie stanu elementów, układów i urządzeń elektrycznych,
 • stosowanie skutecznej ochrony urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń i przepięć,
 • dobieranie, instalowanie i sprawdzanie środków ochrony przeciwpożarowej,
 • planowanie i nadzorowanie ruchu sieci elektroenergetycznej,
 • prowadzenie budowy i eksploatacji linii napowietrznych i kablowych,
 • prowadzenie racjonalnej gospodarki elektroenergetycznej,
 • wykonywanie kalkulacji ekonomicznej wykonywanych prac,
 • organizowanie stanowisk pracy,
 • udział w pracach zespołów projektowych

Miejsca pracy i typowe prace absolwentów.

Absolwenci technikum elektrycznego mogą podejmować pracę w różnych gałęziach gospodarki (zakładach energetycznych, elektrowniach, komunikacji, przemyśle wydobywczym, zakładach produkcyjnych i usługowych) w przedsiębiorstwach o różnym stopniu organizacji produkcjiMogą być zatrudnieni:

 • w zakładach przemysłowych przy montażu, instalowaniu, konserwacji i eksploatacji przemysłowych urządzeń i sieci w charakterze mistrzów bądź kierowników zmiany lub jako kierownicy do spraw gospodarki energetycznej zakładu,
 • w zakładach remontujących sprzęt elektroenergetyczny jako kierownicy warsztatów, technicy laboranci i technicy ds. pomiarów,
 • w zakładach produkujących urządzenia elektryczne w charakterze mistrzów, technologów, techników laborantów lub techników ds. pomiarów,
 • w zakładach energetycznych jako dyżurni stacji, dyżurni nastawni w elektrowni, technicy ds. pomiarów urządzeń elektroenergetycznych oraz sieci,
 • w komunikacji jako mistrzowie działów remontowych maszyn i urządzeń elektrycznych, inspektorzy kontroli technicznej, konserwatorzy urządzeń i sprzętu elektrycznego,
 • w biurach projektowych i konstrukcyjnych jako asystenci projektanta.
 • absolwenci technikum elektrycznego o specjalności energetyka mogą podejmować pracę niemal we wszystkich dziedzinach gospodarki tj. w zakładach zarówno produkujących, jak i eksplorujących urządzenia energoelektroniczne oraz w biurach projektowych, laboratoriach, warsztatach remontowych, serwisie itp.

Absolwenci szkoły częstą podejmują naukę na studiach wyższych, najczęściej na wydziałach elektrycznych, mechanicznych, energetycznych, ale także na innych politechnicznych i uniwersyteckich.

Copyright © 2018 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach Rights Reserved.