W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Ostatni dzwonek!!! Dołącz do ZS nr 1 w Koluszkach

szkołą pozytywnego wyboru

Kalendarz wydarzeń szkolnych

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 

 

W roku szkolnym 2021/2022 szkoła prowadzi nabór elektroniczny !!!

 

Informacje na stronie:  lodzkie.edu.com.pl

 

 

1. Kandydaci do Technikum muszą posiadać zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie

o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 

 

 

2. Kandydaci do Branżowej Szkoły I Stopnia muszą posiadać zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie

o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz potwierdzenie wyboru pracodawcy, u którego będą odbywać praktyczną naukę zawodu.

W razie jakichkolwiek problemów z logowaniem do systemu lub drukowaniem wniosku, zapraszamy do sekretariatu ZS Nr 1 w Koluszkach, gdzie uzyskacie Państwo pomoc.

 

 

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 do Technikum Nr 1 i Szkoły Branżowej odbywa się zgodnie z następującymi przepisami prawa:

- Ustawą z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7)


- ZARZĄDZENIEM Nr 4/2016 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 21 stycznia 2016 r. w  sprawie  ustalenia  terminów  przeprowadzania  postępowania  rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów do klas pierwszych na rok szkolny 2016/17 do publicznych gimnazjów, publicznych szkół ponadgimnazjalnych, szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych w województwie łódzkim

- ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego

Informacja o terminie i miejscu składania dokumentów oraz sposób przeliczania na punkty ocen, a także innych osiągnięć dla uczniów gimnazjów uczestniczących w elektronicznym naborze oraz dla uczniów gimnazjów, które nie uczestniczą w elektronicznym naborze znajdują się w wyżej wymienionych dokumentach

Copyright © 2022 Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach Rights Reserved.