W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Ostatni dzwonek!!! Dołącz do ZS nr 1 w Koluszkach

szkołą pozytywnego wyboru

Kalendarz wydarzeń szkolnych

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Terminy kwalifikowania i informowania o wynikach naboru na rok szkolny 2019/2020 do ZSP Nr 1 w Koluszkach  przedstawione są w poniższej tabeli

Harmonogram

Termin

Termin (rekrutacja uzupełniająca)*

Składanie wniosku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych ( w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych

od 13 maja 2019 r.

do 25 czerwca 2019 r.  godz. 12.00

od 26 lipca 2019 r. godz. 12.00

do 30 lipca 2019 r. godz. 12.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej ( w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek uzupełnia się tylko w szkole pierwszego wyboru) o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty

od 21 czerwca 2019 r.    

do 25 czerwca 2019 r.   godz. 12.00

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

16 lipca 2019 r.   

do godz. 12.00

21 sierpnia 2019 r. 

do godz. 12.00

Wydawanie  skierowań  na badania lekarskie kandydatom do Branżowej Szkoły I stopni               
i Technikum Nr 1 w Koluszkach

 do 18 lipca 2019 r.

do godz. 12.00                            

 do 23 sierpnia 2019 r.  

do godz.15.00

Potwierdzanie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły,
do której kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie :
-oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
lub
oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych  do podjęcia nauki danego zawodu,                                    
 
-2 zdjęć,                                           
- karty zdrowia,                                 
- oświadczenia od pracodawcy o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu

od 16 lipca 2019 r.
godz. 12.00   

      
do 24 lipca 2019 r.
godz. 12.00

od 21 sierpnia 2019 r.
godz. 12.00 


do 29 sierpnia 2019 r.  

godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  i nieprzyjętych  w postępowaniu rekrutacyjnym

25 lipca 2019 r.
do godz. 12.00

30 sierpnia 2019 r.   

do  godz. 12.00

Copyright © 2019 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach Rights Reserved.